Z výmenníkovej stanice na Ul. Clementisova by malo byť zariadenie opatrovateľskej služby a denný stacionár

zariadenie opatrovateľskej služby by mohlo byť vo výmenníkovej stanici

Výmenníkové stanice sa po rekonštrukcii tepelných rozvodov stanú nepotrebné. Mesto už teraz hľadá spôsoby ako ich využiť. Výmenníková stanica na Ul. Clementisova by sa mohla zmeniť na Zariadenie opatrovateľskej služby s denným stacionárom.

Výmenníkových staníc je po meste mnoho. Niektoré ú väčšie, niektoré menšie. Výmenníkové stanice sa po rekonštrukcii tepelných rozvodov stanú pre tepelné hospodárstvo nepotrebné a mesto ich môže využiť na iný účel. Pre jednu z nich už mesto aj našlo nové využitie.

Výmenníková stanica na Ul. Clementisova oproti ZŠ Clementisova

„Mesto Kysucké Nové Mesto v rámci Integrovaného regionálneho operačného programu podalo na ministerstvo pôdohospodárstva prostredníctvom Žilinského samosprávneho kraja projektový zámer na Výstavbu zariadenia opatrovateľskej služby a denného stacionára v meste  Kysucké Nové Mesto. V prípade kladného hodnotenia projektového zámeru bude možné, pravdepodobne koncom roka 2018, podať žiadosť o nenávratný finančný príspevok. Jedná sa o prístavbu a nadstavbu objektu terajšej výmenníkovej stanice tepla na Ul. Clementisova oproti ZŠ, ktorý sa po zrealizovaní nových tepelných rozvodov stane pre tepelné hospodárstvo nadbytočný.  Novovybudované zariadenie má slúžiť pre ubytovanie 12 klientov v dvoch bytových jednotkách na poschodí objektu.  V prízemí je plánovaný denný stacionár – tri miestnosti (spoločenská, oddychová miestnosť s lôžkami a oddychová miestnosť s polohovateľnými kreslami). Súčasťou projektu budú priestory pre parkovanie, sadové úpravy a zeleň, altánok a chodníky  pre pohyb v areáli,“ zodpovedalo mesto Kysucké Nové Mesto otázku ohľadom údajnej výstavby zariadenia pre dôchodcov.

Z neoficiálnych informácií

Podľa neoficiálnych informácií bolo v pláne  vystavať  zariadenie opatrovateľskej služby a denného stacionára z výmenníkovej stanice na ulici Štúrova, čo sa ale nestretlo s pochopením verejnosti a poslancov. Na ulici Štúrova je už teraz intenzita dopravy a parkovania predimenzovaná, nakoľko sú tu umiestnené viaceré obchodné prevádzky. Zrejme aj z tohto dôvodu bola k vyššie uvedenému zámeru vybratá výmenníková stanica na Ul. Clementisova.

Zverejnené zmluvy k zámeru vybudovania Zariadenia opatrovateľskej služby a denného stacionára

Zmluva o dielo na vypracovanie projektovej dokumentácie k Zariadeniu opatrovateľskej služby a denného stacionára

Zmluva o poskytovaní služieb  so spoločnosťou Euro Dotácie a.s.

Autor: Petronela Hercová

Foto: autorka

https://bestvpncanada.ca/