Zákaz kladenia ohňa ľudia berú na ľahkú váhu

V nedeľu 26.4.2020 DHZ Kysucké Nové Mesto vykonal obhliadku lesných porastov aj kontrolu dodržiavania zákazu kladenia ohňa.

Od 17.3.2020 platí zákaz fajčenia, odhadzovania horiacích alebo tlejúcich predmetov, ďalej sa zakazuje používať otvorený plameň na miestach so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru. Zakazuje sa aj vypaľovať porasty bylín, kríkov, stromov, spaľovať horľavé látky na lesných pozemkov, pre ktoré je vyhlásený čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru a v ich ochrannom pásme.

Ale, predstavte si…

Z každej strany počujeme, že je veľmi sucho. Záhradkári aj pestovatelia netrpezlivo čakajú na intenzívnejší dážď, ktorý zavlaží vysušenú pôdu a dodá životodarnú tekutinu pre všetko živé na zemi. Tí, ktorí si všímajú vidia aj to, že voda ubúda aj v korytách riek a potokov.

Keďže je veľmi sucho, aj malá iskierka môže spôsobiť, že aj ten zvyšok úbohého lesa zhorí do tla. Niektorí milovníci pobytu v lesoch a prírode nič z tohto zrejme nepochopili. Každý si asi povie: mne sa to nemôže stať! Omyl. Stať sa to môže hocikomu a veľmi rýchlo.

Počas nedeľnajšieho výjazdu hasiči z DHZ KNM zaznamenali niekoľko otvorených ohnísk, na ktorých si ľudia opekali spekáčiky.

Niektorí občania sú naozaj nepučiteľní. Neexituje u nich sebareflexia a platí na nich len fyzická kontrola. Sami od seba nepochopili, že súčasná situácia je pre kladenie ohňa mimoriadne nebezpečná. Až po napomenutí hliadkou ohnisko zahasili.

Počas kontroly hasiči odstránili z cesty aj spadnutý strom.

Text:

Foto: FB Hasiči Kysuca, Pixabay