Zámer stať sa ekologickým mestom počas Jakubovských hodov nevyšiel

Pred Jakubovskými hodami, ktoré sa v Kysuckom Novom Meste konali počas víkendu 27. a 28. 7. 2019, sme informovali o záujme mesta stať sa jedným z tých ekologickejších na Slovensku. Podľa zistení ostalo však iba pri tom zámere a realizácia bola nedomyslená.

Informácie o tomto zámere sme priniesli v článku Počas Jakubovských hodov sa nebudú používať jednorázové plasty. Z tohoto článku je najdôležitejšie vyjadrenie pána primátora Mariána Mihaldu.

Kysucké Nové Mesto po vzore týchto miest, ale aj kvôli tomu, že nám nie je ľahostajné v akom stave je naša príroda rozhodlo, že zakáže používanie jednorázových plastových tanierov, príborov a pohárov na Jakubovských hodoch. Táto podmienka bude uvedená v zmluve medzi mestom a trhovníkom a bude kontrolovaná mestskou políciou a oddelením životného prostredia v KNM. Pokiaľ mestská polícia zistí, že predávajúci používa jednorázové plastové pomôcky, bude vyzvaný k náprave. Ak bude pri opakovanej kontrole zistené, že nápravu neuskutočnil, bude vyzvaný, aby predajné miesto opustil.

Ing. Marián Mihalda, primátor mesta KNM

Podarilo sa nám zistiť, že v zmluvách uzatváraných s predajcami v stánkoch bola podmienka používať ekologicky rozložiteľné plasty. Ide hlavne o najpoužívanejšie plastové pomôcky, ako poháre, tácky a plastový príbor. Je to skvelý nápad a určite by to malo aj veľký vplyv pre ekológiu hlavne v našom kraji. Museli by však byť dodržané aj ďalšie kroky a to:
1. Nevhadzovať EKO odpad medzi plastový odpad
2. Nevhadzovať EKO odpad medzi komunálny odpad
3. Vhadzovať EKO odpad do osobitného separovaného zberu

Na vysvetlenie

Ak sa vhodí EKO odpad medzi PET odpad, tak pred recykláciou sa EKO plast vytriedi do komunálneho odpadu už rovno v triedičke. EKO plast sa totiž nedá recyklovať ako PET fľaše a iný plastový odpad. A z komunálneho odpadu ide rovno na skládku. Síce jeho rozklad trvá podstatne kratšie ako PET odpad, ale ekologicky rozložiteľný plast sa dá využiť napríklad ako kompost.

Na to, ako bolo naše mesto pripravené na takúto akciu, sme sa opýtali pani prednostky PaedDr. Emílie Becovej.

Na otázku: Boli vykonávané kontroly zo strany mesta tak, ako to deklaroval pán primátor?
Boli „stánkari“ pripravení na túto podmienku zahrnutú v zmluve?
Ako bol tento odpad likvidovaný (separovaný)?

Na Jakubovských hodoch boli vykonávané kontroly zo strany mesta. 
„Stankári“ boli pripravení čiastočne podľa dostupnosti sortimentu na 
trhu. Odpad bol likvidovaný pristavenými kontajnermi.

My sme sa „stánkarov“ pýtali, či zo strany mesta boli vykonávané kontroly na to, či používajú EKO rozložiteľný plast. Ani jeden z opýtaných nám takúto kontrolu nepotvrdil.
A ako bol separovaný EKO odpad? My sme pri prechádzke naším mestom počas Jakubovských hodov žiadne špeciálne nádoby na ekologicky rozložiteľné plasty nevideli.

Čo to znamená?

Ak sa aj predajcovia snažili vyjsť v ústrety mestským požiadavkám a tým pomôcť mestu Kysucké Nové Mesto zaradiť sa medzi tie ekologické, všetok tento EKO odpad skončil aj tak na skládke v Považskom Chlmci bez ďalšieho využitia, čo je určite veľká škoda.

Autor: Miroslav Janouš

https://bestvpncanada.ca/