Zapojte sa do našej ankety: Železničná zastávka KNM – juh alebo cesta?

Na sociálnej sieti sa objavila informácia o stretnutí riaditeľa Železníc Slovenskej republiky pána Erossyho, primátora Kysuckého Nového Mesta pána Hartela a ďalších účastníkov. Témou stretnutia malo byť prerokovanie vybudovania novej železničnej zastávky Kysucké Nové Mesto – juh, ktorá by mohla napomôcť k zlepšeniu dopravnej situácie v Kysuckom Novom Meste. Keďže  poskytovanie informácií  priamo od mesta je zdá sa zdĺhavé, ešte sme nedostali odpovede na naše predchádzajúce otázky, obrátili sme sa priamo na hovorcu Železníc Slovenskej republiky so žiadosťou o poskytnutie bližších informácií z daného stretnutia a o celkovom projekte. O odpovedi zo Železníc Slovenskej republiky budeme informovať.

My však vieme aj o ďalšej alternatíve, ktorou je prepojenie už existujúcej cesty do Rudiny s priemyselným parkom, kde sídli aj najväčší zamestnávateľ v Kysuckom Novom Meste, teda spoločnosť Schaeffler. Vyasfaltovaný cca 1km cesty, ktorý už existuje pri spoločnosti Schaeffler by mal pokračovať cez „pole“ až k ceste, ktorá vedie na neslušskú priehradu, kde by sa mala cesta napojiť na existujúcu komunikáciu medzi Kysuckým Novým Mestom a Rudinou. Sme si vedomí toho, že názory na riešenie komplikovanej dopravnej situácie v Kysuckom Novom Meste sú rôzne,  a preto sme sa rozhodli zrealizovať malú anketu, v ktorej chceme zistiť, či pri riešení danej situácie uprednostňujete radšej výstavbu spomínanej cesty alebo železničnej zastávky juh. Zatiaľ nie je jasné, či je v pláne zrealizovať obe riešenia alebo sa uvažuje len o jednom z nich. Je, ale jasné, že realizácia oboch riešení by bola nákladná a len ťažko by sa na obe hľadali financie.

Preto v rámci malej ankety zisťujeme, čo preferujú samotní obyvatelia. Anketa je anonymná, nie je v nej potrebné uvádzať meno.

Please select a valid form

redakcia NovinyKNM