Zmeny v doprave na ceste I/11 v katastri obce Povina

Cesta I/11 je legendárnou adrenalínovou komunikáciou, ktorú môžeme zaradiť medzi divy Slovenska.

 Hlavný ťah, ktorý je súčasťou transeurópskej magistrály 
(TRANS-EUROPEAN NORTH-SOUTH MOTORWAY PROJECT ), do ktorej je zapojených 13 stredovýchodných a juhovýchodných krajín, Slovensko dlhé roky nepovažovalo za dôležitý úsek, na ktorom sa mala prednostne budovať diaľnica.

Na Slovensku sa, žiaľ, k mnohým ďalším strategickým veciam pristupuje akýmsi zvláštnym paranormálnym spôsobom. Aj preto na Kysuciach ešte dlho nebude vystavaná kompletná a plne funkčne diaľnica, ktorá odľahčí región od nadmernej dopravy.

Zmena dopravných pravidiel na ceste I/11

Na ceste I/11 v katastri obce Povina si vodiči vytvorili svoje „grifi“, ktoré im pomáhajú zaradiť sa do blúdnych jazdných dráh danej cesty. Ibaže tieto fintičky sú mimoriadne nebezpečné a preto museli v obci Povina pristúpiť už k viacerým dopravným obmedzeniam alebo úpravám. Starostke obce Povina Alene Dudekovej veľmi záleží na bezpečnosti obyvateľov obce a zlepšení dopravy a preto v tejto veci podniká viaceré kroky.

Najnovšie pribudne na ceste I/11 pred „Povinským mostom“ dvojitá plná čiara, aby vodiči zo smeru od Povinského mosta neodbočovali smerom na Budatísnku Lehotu, aby sa po pár metroch zvrtli a šli na smer Čadca.

Okrem tejto úpravy pribudnú v obci značky zákaz zastavenia pre kamióny. Zákaz bude po oboch stranách cesty I/11 od Povinského mosta až po úroveň autobusovej zastávky.

Text a foto: Petronela Hercová

https://bestvpncanada.ca/