ZŠ Nábrežná apeluje na vodičov

V tejto veľmi uponáhľanej dobe robíme veci často automaticky, bez rozmyslu a bezohľadne. A prečo to tak je? „Lebo sa ponáhľam.“ Niekedy by možno stačilo trošku spomaliť, poobzerať sa a porozmýšľať.

Doprava v našom meste je v niektorých miestach žalostná nie len v čase špičky v poobedňajších hodinách, ale aj skoro ráno. Nie kvôli kolónam, ale kvôli parkovaniu pri školských zariadeniach, kde rodičia vodia svoje ratolesti.

Častokrát nechajú svoje auto zaparkované tak, že sa iným rozum zastaví, prípadne obmedzuje iných vodičov, nedaj Bože chodcov. Takýto príklad je napríklad pri ZŠ Nábrežná pri budovách Materskej školy na Komenského ulici a budovy, ktorú navštevujú najmenší žiaci ZŠ Nábrežná.

Osvetu sa snažia priniesť pomaľovanými cestami, ale aj statusom na sociálnej sieti. Či to pomôže? Uvidíme časom. Ale určite v tomto Základnú školu podporujeme. Bezpečnosť detí by mala byť na prvom mieste.

Rýchla – Autoškola:
…Pre našich rodičov kt.narýchlo vezú svoje deti autom a nehľadia na detičky, ktoré idú pešo a nemajú kadiaľ prejsť…prosíme , teraz už aj žlté upozornenie …❤❤❤
Vodič nesmie zastaviť a stáť- na križovatke a vo vzd.kratšej ako 5m pred hranicou križovatky a 5m za ňou; tento zákaz neplatí v obci na križovatke „tvaru T“ na náprotivnej strane vyúsťujúcej cesty
Vodič nesmie zastaviť a stáť na mieste, kde by znemožnil vjazd a výjazd vozidiel…
Otvárať dvere alebo bočné steny vozidla, ako aj nastupovať do vozidla alebo vystupovať z neho sa smie len vtedy, ak tým nie je ohrozená bezpečnosť …
Dbajte na svoju – – – ale aj na druhých bezpečnosť! Ďakujeme! 

Status z Facebook stránky ZŠ Nábrežna

Autor: Miroslav Janouš
Foto: Facebook