ZŠ Nábrežná: jednu záhradu im vezmú, druhú škola revitalizuje

Dvor pri elokovanom pracovisku ZŠ Nábrežná, kde sa učia prváčikovia a druháčikovia, dostáva novú podobu.

„Robíme oplotenie, staré murivá búrame, staviame dve verandy, z ktorých jedna bude slúžiť ako letné pódium pre vystúpenia detí. V strede chceme plochu, ktorá bude neskôr slúžiť ako mini dopravné ihrisko. Budú tu osadené dva pingpongové stoly, zrekonštruované pieskovisko, opravené chodníčky, zabudované nové preliezačky. Odkedy škola dostala pozemok k užívaniu, nič sa tam neurobilo. Bude to krásny priestor pre prvákov, pre druhákov a najmä pre deti zo ŠKD (družiny),“ prenovinyknm uviedol riaditeľ ZŠ Nábrežná.

Všetky práce hradí škola z vlastného rozpočtu.

Toto, ale nie sú jediné modernizačné práce, ktorá škola realizuje a bude realizovať. Škole sa podarilo nájsť dobrú firmu, ktorá im rekonštruuje aj dielne. „Chystáme sa prebudovať ich a urobiť aj nové chemicko-biologické laboratórium. Toto už bude hradené z fondov,“ pre novinyknm dodal riaditeľ ZŠ Nábrežná, PaeDr. Igor Drexler.

Základná škola má aj novú učebňu hudobnej výchovy, ktorá nemá v okrese konkurenciu.

?

Autor: Petronela Hercová

Foto: autorka