ŽSK obstaráva zhotoviteľa štúdie na Kysuckú cyklotrasu Dunajov-Váh/Budatínsky hrad

Chýbajúci úsek cyklotrasy, ktorý by prepojil cyklotrasu začínajúcu pri Budatínskom hrade a tú, ktorá začína v obci Dunajov, by uvítalo mnoho cyklistov.  Jej reálna výstavba je, ale stále v nedohľadne.

Cyklistická sezóna je v plnom prúde. Aj keď, ťažko povedať, kedy sa vlastne začína a končí, keďže mnoho adrenalínov odvážlivcov sa bicykluje aj v zime.

Sieť cyklochodníkov v regióne Kysúc sa nedávno rozrástla o trasu medzi obcou Dunajov a Oščadnica.

Stále, ale chýba jeden dôležitý úsek, ktorý by rozšíril cyklistické možnosti v žilinskom kraji. A možno by aj odľahčil dopravu na ceste I/11 :). Veď, prejsť 20 km na bicykli po cyklotrase je rýchle a ľahké.

ŽSK a Združenie obcí pracujú na realizácii cyklotrasy medzi Budatínskym hradom a Dunajovom. Aký je momentálny stav? O informácie sme požiadali župu.

„Žilinský samosprávny kraj v súčasnosti obstaráva zhotoviteľa technickej štúdie Kysuckej cyklotrasy, ktorá má začínať na existujúcej cyklotrase pri Váhu v blízkosti Budatínskeho hradu v Žiline a končiť má v obci Dunajov na už existujúcej, nedávno vybudovanej cyklotrase pri rieke Kysuca. Štúdia bude spracovaná v termíne cca do 5 mesiacov, odovzdaná ŽSK a následne bude poskytnutá už založenému Združeniu obcí na tejto trase, ktoré by malo pokračovať v zabezpečovaní ďalších stupňov projektových dokumentácií, majetkoprávnom usporiadaní pozemkov a následne aj samotnej realizácií tejto plánovanej stavby. S výkupom pozemkov sa môže začať najskôr až po vypracovaní projektovej dokumentácie na územné rozhodnutie, ktorú už bude riešiť Združení obcí. ŽSK môže poskytnúť (ak to bude potrebné) Združeniu obcí okrem vypracovanej štúdie, ktorá bude podkladom pre výber generálneho projektanta na spracovanie dokumentácie na územné rozhodnutie, aj poradenskú činnosť pri projektovej príprave až do vydania právoplatného stavebného povolenia“, vo svoje odpovedi informoval ŽSK.

Autor: Petronela Hercová

Foto: autorka