ŽSR chcú riešiť situáciu so stojacou vodou popri trati v Kysuckom Lieskovci

kaluže v Kysuckom Lieskovci

Obrovské kaluže s páchnucou vodou, ktoré sa nachádzajú pri železničnej trati v Kysuckom Lieskovci, tvoria trvalú prekážku na neoficiálnej cyklistickej trase.

Hoci cesta medzi Kysuckým Novým Mestom a Kysuckým Lieskovcom popri železničnej trati nie je oficiálne určená pre bicykle, cyklisti ju využívajú intenzívne. Je to v podstate jediná bezpečná trasa, ktorou je možné napojiť sa na oficiálnu bystrickú cyklotrasu.  Na podnet obyvateľky Kysuckého Nového Mesta dali v minulom roku ŽSR prečistiť problémové miesto, čo ale nepomohlo.

Kaluže  sú už dve

Dnes sa na tomto mieste tvoria kaluže až dve. Zdá sa však, že nejde o hromadenie dažďovej vody ako ŽSR pôvodne predpokladalo. Viacerí cyklisti sú presvedčení, že ide o úmyselné vypúšťanie odpadovej vody v podobe nejakej hnojavky, keďže obsah kaluže veľmi zapácha.

kaluže na cykloceste

Aj v dôsledku toho, že daná cesta je majetkom ŽSR, tieto prisľúbili, že vyzvú obec Kysucký Lieskovec na prejednanie situácie s tým, že sa prizve aj úrad životného prostredia.

O výsledku jednania budeme informovať aj na novinyknm.sk.

Autor: Petronela Hercová

Foto: archív novinyknm.sk