AKTUALIZOVANÉ: Oprava cesty možno už v auguste! „ŽSR sľubili, že opravia cestu pri Kysuckom Lieskovci, po ktorej prechádzajú cyklisti“

Aktualizácia k staveniskovej komunikácii pri modernizačných prácach na železničnej trati medzi Kysuckým Novým Mestom a Kysuckým Lieskovcom (zástavka Ochodnica).

Podľa informácii od Generálneho riaditeľa sekcie železničnej dopravy a dráh ŽSR ponúkli Železnice Slovenskej republiky súčinnosť s VÚC a aj dozor zo strany oblastného riaditeľstva a je možné, že povrch uvedenej spojnice bude čiastočne upravený ešte v tomto mesiaci.

O ďalšom priebehu Vás budem informovať.

Milan Králik
starosta obce Kysucký Lieskovec

NOVINYKNM v spolupráci s viacerými obyvateľmi Kysuckého Nového Mesta sa viac ako dva roky snažia apelovať na rôzne inštitúcie, aby riešili problém so stojacou vodou pri železničnej trati v obci Kysucký Lieskovec.  Zdá sa, že problém bude nakoniec vyriešený a cesta sa opraví!

Počas približne dvoch rokov sme oslovili viacero inštitúcií od ŽSR, cez Slovenský vodohospodársky podnik, obec Kysucký Lieskovec až po štátnu hygienu.

V rámci našich žiadosti ŽSR prečistili priepusty pod železnicou, no toto riešenie nepomohlo. Následne nás ŽSR neustále odkazovali na iné inštitúcie a aj na obec Kysucký Lieskovec.

A tak sme sa teda obrátili so žiadosťou o riešenie situácie na starostu obce Kysucký Lieskovec, pána Milana Králika.

Starosta obce Kysucký Lieskovec sa pre NOVINYKNM v marci 2019 vyjadril, že sa pokúsi riešiť problém so stojacou vodou pri železničnej trati, ktorá dlhodobo trápi cyklistov, ktorí tadiaľ prechádzajú.

Pán starosta oslovil viacero inštitúcií, medzitým nás viackrát na naše požiadavky informoval ako sa vyvíja riešenie situácie.

Po viac ako piatich mesiacoch sme sa dozvedeli potešujúcu správu. ŽSR cestu opravia. Presnejšie cestu upravia do takého stavu, aby bola pohodlne zjazdná pre cyklistov.

„Už od jari tohoto roku riešime spoločne s primátorom KNM, Ing. Mariánom Mihaldom nevyhovujúci stav úseku, ktorý spája Žilinu a Dunajov v rámci budúcej cyklotrasy. Jedná sa o servisnú cestu ŽSR, ktorá vedie súbežne so želeničnou traťou. Táto situácia je už niekoľko rokov bez reálnej zmeny. Rozhodol som sa preto osloviť Ministerstvo dopravy a výstavby SR, konkrétne štátneho tajomníka Petra Ďurčeka vďaka ktorého intervencii sa situácia razantne pohla.

Kontaktovali nás predstavitelia Železníc Slovenskej republiky so žiadosťou o vysvetlenie našej požiadavky a po objasnení stavu a dodaní materiálov nám prisľúbili, že túto cestu dajú do stavu, v ktorom bude umožnený komfortný prejazd pre cyklistov.

Chcem sa poďakovať za ústretovosť Štátnemu tajomníkovi ministerstva dopravy a výstavby SR, Petrovi Durčekovi a predstaviteľom ŽSR za snahu a záujem pomôcť zlepšiť situáciu v rámci regiónu dolných Kysúc. Verím, že tentokrát dotiahneme tento problém do úspešného konca,“ uviedol na sociálnej sieti a následne aj pre NOVINYKNM, starosta obce Kysucký Lieskovec, Milan Králik.

Starostu obce Kysucký Lieskovec sme sa v telefonickom rozhovore pýtali aj na to, či sa bude počas opravy cesty riešiť aj vjazd pre motorové vozidlá, ktoré evidentne „dostali“ cestu do stavu, v akom sa nachádza. Dozvedeli sme sa, že aj tento problém sa pokúsi starosta vyriešiť. Termín realizácie opravy cesty ešte ŽSR neurčili, ale veríme, že to nebude dlho trvať a už čoskoro budú môcť cyklisti komfortne prechádzať na svojich „tátošoch“ aj cez tento úsek.

Ďakujeme starostovi obce Kysucký Lieskovec Milanovi Králikovi!

Autor: Petronela Hercová

Foto: archív novinyknm.sk