Súbory cookie a ochrana osobných údajov

Využívanie súborov cookies na stránke novinyknm.sk 

Sme nezávislý spravodajský portál pre oblasť Kysucké Nové Mesto. Naša webová stránka je: www.novinyknm.sk. Nemáme kamennú redakciu, pracujeme systémom home office (práca z domu).

Súhlas s použitím cookies a akceptovanie podmienok ich použitia

Ak navštívite naše webové stránky a zároveň máte v prehliadači povolené prijímanie cookies, považujeme to za súhlas s ich používaním a akceptovanie našich podmienok používania. Inštrukcie, ako zmeniť nastavenia cookies nájdete v Nápovede alebo Pomoci každého prehliadača ako aj nižšie v tomto texte.

Nastavenie prehliadača na prijímanie cookies je podľa Zákona o elektronických komunikáciách 351/2011 Z. z. § 55 ods. 5 považované za súhlas s používaním cookies. Preto ak navštívite slovenské webové stránky a v prehliadači je povolené prijímanie súborov cookies, považuje sa to za prijatie podmienok používania súborov cookies.

Čo sú súbory cookie

Na tejto stránke používame rôzne druhy súborov cookies. Ďalšia návšteva stránok tak môže prebehnúť ľahšie a môže byť produktívnejšia. Súbory cookies sú dôležité. Bez nich by bolo prehliadanie webu oveľa zložitejšie.

Súbor cookies je malý textový súbor, ktorý sa z webovej stránky ukladá na pevný disk užívateľa. Tento súbor identifikuje špecifické informácie z predchádzajúcich návštev na webových stránkach z príslušného prístroja. Informácie môžu napríklad zahŕňať adresu IP pripájacieho sa počítača, dátum a čas návštevy, odkazujúcu URL adresu, stránky navštevované na webe, typ použitého prehliadača a pod. Dočasné cookies sú po odchode z webovej stránky  z počítača/mobilného zariadenia/tabletu vymazané. Trvalé cookies zostávajú v počítači/mobilnom zariadení/tablete až do uplynutia ich platnosti, alebo vymazania používateľom.

Ako sa delia súbory cookies

Technické cookies: Technické cookies sú používané na to, aby sa  webová stránka správne zobrazila, aby správne fungovala, prípadne na založenie a spravovanie používateľského účtu.

Funkčné cookies: Tieto cookies slúžia pre ukladanie čitateľových preferencií. Funkčné cookies nie sú nevyhnutné pre fungovanie webovej stránky, ale dodávajú jej funkčnosť a skvalitňujú jej používanie.

Analytické cookies: Tento typ cookies sa používa, aby sa zistilo ako používatelia používajú webovú stránku, čo funguje, alebo nefunguje, ako by sa webová stránka mohla optimalizovať a vylepšiť, aby bola ešte zaujímavejšia a informatívnejšia. Dáta, ktoré sa zhromažďujú, zahŕňajú informácie o webových stránkach, ktoré  si používatelia prezreli a odkiaľ sa na web dostali alebo ktoré  navštívili a hneď ich opustili, typ platformy, dátové / časové údaje a informácie o počte kliknutí na určitej stránke, o pohyboch myši a posúvacích pohyboch na stránke a slovách, ktoré používajú pri hľadaní alebo ich zadávaní inde na webovej stránke. Analytické cookies sa používajú, aj v rámci  reklamných kampaní, aby sa pochopilo, ako používatelia používajú webovú stránku po tom, ako sa im zobrazí  online reklama –môže to zahŕňať aj reklamu na webstránkach tretích strán. Zväčša to funguje na anonymne, teda dáta sú anonymné.

Reklamné cookies: Aby sa mohli zobrazovať personalizované reklamy na našich a iných webových stránkach, používajú  sa cookies tretích strán. Hovorí sa tomu „precielenie“ a vychádza z čitateľovho vyhľadávania, ktoré  v minulosti uskutočnil.  Komerčné cookies môžu byť použité vybranými tretími stranami, aby ich produkty a služby mohli byť zobrazené na webových stránkach, teda aj na tej našej.

Ako používame súbory cookies

Tieto webstránky používajú súbory cookies na zapamätanie si použivateľských nastavení, pre lepšie prispôsobenie reklám záujmom návštevníkov a pre nevyhnutnú funkcionalitu webstránok.

Ako kontrolovať, nastaviť, zmazať súbory cookies

Každý prehliadač ponúka nástroje, ktoré slúžia na správu nastavení súborov cookies. Predinštalované nastavenie väčšiny prehliadačov je také, že umožňujú ukladanie súborov cookies pre všetky webové servery (stránky).

Súbory cookies môžete kontrolovať alebo zmazať podľa uváženia.  Môžete vymazať všetky súbory cookies uložené vo svojom počítači a väčšinu prehliadačov môžete nastaviť tak, aby ste im znemožnili ich ukladanie. V takomto prípade však pravdepodobne budete musieť pri každej návšteve webovej lokality manuálne upravovať niektoré nastavenia a niektoré služby a funkcie nebudú fungovať. Naše webové stránky si môžete prezerať samozrejme aj bez cookies. Väčšina prehliadačov akceptuje cookies automaticky. Zápisu cookies na pevný disk môžete zabrániť tak, že v nastaveniach prehliadača zvolíte “neakceptovať cookies”. Presné nastavenie tejto funkcie nájdete v návode k vášmu prehliadaču. Cookies, ktoré sa do vášho počítača už dostali, môžete kedykoľvek vymazať. Ak používate rozličné zariadenia na prístup k stránkam (napr. počítač, smartphone, tablet), odporúčame každý prehliadač na každom zariadení prispôsobiť vašim preferenciám cookies.

Vymazanie, povolenie a správa súborov cookies v Chrome

Odstránenie cookies v Mozzile

Odstránenie cookies v Safari na Macu

Odstránenie cookies v Safari na iPhone

Súbory cookies tretích strán

Náš web môže obsahovať hypertextové odkazy (linky) na weby tretích strán. Tieto tretie strany majú vlastné podmienky ochrany súkromia, za ktoré nenesieme zodpovednosť. V prípade, že budete nasledovať odkazy na tieto tretie strany, odporúčame vám prečítať si ich podmienky ochrany súkromia.

Na stránkach novinyknm.sk sú prepojenia a integrovaný obsah z iných webových stránok. Preto môžu byť počas používania našich webových stránok vytvorené súbory cookies, ktoré nepodliehajú kontrole  webu novinyknm.sk. Ide napríklad o prípad, ak prezeraná webová stránka používa nástroj na analýzu alebo marketingovú automatizáciu od tretej strany (napríklad nástroje spoločností Google) alebo zobrazuje obsah webových stránok tretej strany, napr. YouTube alebo Facebook. To má za následok prijatie súborov cookies od týchto služieb tretích strán. Web novinyknm.sk nemôže mať kontrolu nad ukladaním ani prístup k týmto súborom cookies. Ak chcete vedieť, ako tieto tretie strany používajú súbory cookies, prečítajte sú zásady ochrany súkromia a zásady používania súborov cookies týchto služieb.

Webový portál novinyknm.sk používa nástroje spoločnosti Google, ktorými sú Google Analytics na analyzovanie návštevnosti (anonymné analyzovanie IP adries) a Google Adsense na personalizovanie reklám.  Náš web beží na redakčnom systéme wordpress a ako doplnok systému wordpress používame moduly Site Kit by Google, AddToAny Share Buttons WordPress PopupUpdraftPlus – Backup/RestoreW3 Total Cache,

Súbory cookie Google

Súbory cookie Facebook

Súbory cookie Wordpres

Zásady spracúvania a ochrany osobných údajov

v zmysle Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 (ďalej len „GDPR“) a zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon o ochrane osobných údajov“).

Zo zákona vyberáme tieto odstavce objasňujúce aspoň čiastočne zákon o ochrane osobných údajov:

 • Osobnými údajmi sú údaje týkajúce sa určenej alebo určiteľnej fyzickej osoby, pričom takou osobou je osoba, ktorú možno určiť priamo alebo nepriamo, najmä na základe všeobecne použiteľného identifikátora alebo na základe jednej či viacerých charakteristík alebo znakov, ktoré tvoria jej fyzickú, fyziologickú, psychickú, mentálnu, ekonomickú, kultúrnu alebo sociálnu identitu.
 • Spracúvaním osobných údajov​ je vykonávanie operácií alebo súboru operácií s osobnými údajmi, najmä ich získavanie, zhromažďovanie, šírenie, zaznamenávanie, usporadúvanie, prepracúvanie alebo zmena, vyhľadávanie, prehliadanie, preskupovanie, kombinovanie, premiestňovanie, využívanie, uchovávanie, blokovanie, likvidácia, poskytovanie, sprístupňovanie/poskytnutie alebo zverejňovanie.
 • Sprostredkovateľom je každý, kto spracúva osobné údaje v mene prevádzkovateľa, v rozsahu a za podmienok dojednaných s prevádzkovateľom v písomnej zmluve podľa ustanovenia § 8 zákona o ochrane osobných údajov a v súlade so zákonom o ochrane osobných údajov.
 • Informačným systémom osobných údajov je informačný systém, v ktorom sa na vopred vymedzený alebo ustanovený účel systematicky spracúva alebo má spracúvať akýkoľvek usporiadaný súbor osobných údajov prístupných podľa určených kritérií, bez ohľadu na to, či ide o informačný systém centralizovaný, decentralizovaný alebo distribuovaný na funkčnom alebo geografickom základe (ďalej len “informačný systém”); informačným systémom sa na účely tohto zákona rozumie aj súbor osobných údajov, ktoré sú spracúvané alebo pripravené na spracúvanie čiastočne automatizovanými alebo inými ako automatizovanými prostriedkami spracúvania.
 • Sprostredkovateľom je každý, kto spracúva osobné údaje v mene prevádzkovateľa, v rozsahu a za podmienok dojednaných s prevádzkovateľom v písomnej zmluve podľa ustanovenia § 8 zákona o ochrane osobných údajov a v súlade so zákonom o ochrane osobných údajov.
 • Prevádzkovateľom je každý, kto sám alebo spoločne s inými vymedzí účel spracúvania osobných údajov, určí podmienky ich spracúvania a spracúva osobné údaje vo vlastnom mene; ak účel, prípadne aj podmienky spracúvania osobných údajov ustanovuje zákon, priamo vykonateľný právne záväzný akt Európskej únie alebo medzinárodná zmluva, ktorou je Slovenská republika viazaná, prevádzkovateľom je ten, kto je na plnenie účelu spracúvania za prevádzkovateľa ustanovený alebo kto spĺňa zákonom, priamo vykonateľným právne záväzným aktom Európskej únie alebo medzinárodnou zmluvou, ktorou je Slovenská republika viazaná, ustanovené podmienky.

Kedy spracúvame Vaše osobné údaje

Ak ste sa na novinyknm.sk obrátili prostredníctvom e-mailu, tak nám zverujete niektoré svoje údaje.

Aké osobné údaje spracúvame

Vo väčšine prípadov spracovávame vaše meno, priezvisko a e-mailovú adresu, v niektorých prípadoch spracovávame aj vaše telefónne číslo a adresu.

Za akým účelom spracúvame Vaše osobné údaje

Vaše osobné údaje spracúvame iba za účelom komunikácie s Vami.

Na základe akého právneho základu spracúvame Vaše osobné údaje

Osobné údaje získavame priamo od Vás, na základe jedného z právnych základov, ktorými sú: udelenie súhlasu s ich spracovaním, oprávnený záujem, plnenie zákonnej povinnosti alebo zmluvy.

Odoslaním vašich informácií súhlasíte s ich použitím takým spôsobom, ako je uvedené v tomto vyhlásení o ochrane osobných údajov.

Zabezpečenie a ochrana Vašich osobných údajov

Akonáhle dostaneme Vaše osobné údaje, prijmeme všetky primerané technické a organizačné opatrenia na ochranu osobných údajov pred stratou, zneužitím, zmenou alebo zničením a zabránením akémukoľvek neoprávnenému alebo nezákonnému zverejneniu alebo spracúvaniu.

Miesto spracovania Vašich osobných údajov

 Osobné údaje spracúvame v krajinách Európskej únie. Niektorí naši sprostredkovatelia (napr.Google), môžu spracúvať rôzne dáta aj na území tretích krajín (mimo Európskej únie).

Profilovanie a automatizované rozhodovanie

 Nevykonávame profilovanie ani automatizované rozhodovanie pri spracúvaní osobných údajov našich aktivistov či podporovateľov.

Vaše práva pri spracúvaní osobných údajov

Súhlas so spracovaním osobných údajov môžete kedykoľvek odvolať rovnakým spôsobom, akým bol súhlas udelený. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania osobných údajov založenom na súhlase pred jeho odvolaním. Poskytnuté osobné údaje môžu byť ďalej spracované na archivačné a štatistické účely.
V prípade odvolania súhlasu napíšte email na redakcia@novinyknm.sk.
Niektoré práva, ktoré máte vo vzťahu k Vašim Osobným údajom, ktoré sú platné v Európskom hospodárskom priestore, sú vysvetlené nižšie:

Právo na prístup k osobným údajom

Dotknutá osoba má právo získať od TU potvrdenie o tom, či sa spracúvajú osobné údaje, ktoré sa jej týkajú, a ak tomu tak je, má právo získať prístup k týmto osobným údajom. Nariadenie GDPR taxatívne stanovuje v čl. 15, resp. § 21 zákona zoznam týchto informácií. Za opakované poskytnutie osobných údajov, o ktoré dotknutá osoba požiada, môže prevádzkovateľ účtovať primeraný poplatok zodpovedajúci administratívnym nákladom. Prevádzkovateľ je povinný Vám poskytnúť osobné údaje spôsobom podľa Vašej požiadavky, avšak právo získať osobné údaje nesmie mať nepriaznivé dôsledky na práva iných fyzických osôb.

Právo na opravu osobných údajov

Ako dotknutá osoba máte právo na opravu nesprávnych osobných údajov, ktoré sa Vás týkajú bez zbytočného odkladu a so zreteľom na účel spracúvania osobných údajov máte právo na doplnenie osobných údajov.

Právo na vymazanie osobných údajov (právo na „zabudnutie“)

Ako dotknutá osoba máte právo, aby prevádzkovateľ bez zbytočného odkladu vymazal osobné údaje, ktoré sa Vás týkajú.

Ak požiadate prevádzkovateľa o vymazanie Vašich osobných údajov, prevádzkovateľ je povinný ich vymazať v taxatívne stanovených prípadoch:

 1. osobné údaje už nie sú potrebné na účel, na ktorý sa získali alebo inak spracúvali,
 2. ak odvoláte súhlas, na základe ktorého prevádzkovateľ Vaše osobné údajov spracúva a neexistuje iný právny základ pre spracúvanie osobných údajov,
 3. ak budete namietaťspracúvanie osobných údajov a neprevažujú žiadne oprávnené dôvody na spracúvanie osobných údajov alebo budete namietať spracúvanie osobných údajov na účel priameho marketingu vrátane profilovania v rozsahu v akom súvisí s priamym marketingom,
 4. ak sa osobné údaje spracúvajú nezákonne,
 5. dôvodom pre výmaz je splnenie povinnosti stanovenej právnym predpisom alebo medzinárodnou zmluvou, ktorou je SR viazaná,
 6. osobné údaje sa získavali v súvislosti s ponukou služieb informačnej spoločnosti podľa § 15 ods. 1. zákona č. 18/2018 o ochrane osobných údajov.

Ak prevádzkovateľ zverejnil Vaše osobné údaje a je povinný ich na základe vyššie uvedených podmienok vymazať, má zároveň povinnosť vzhľadom na dostupnú technológiu a náklady informovať ostatných prevádzkovateľov, ktorí spracúvajú Vaše osobné údaje, aby títo prevádzkovatelia vymazali odkazy na Vaše osobné údaje a ich kópie alebo odpisy.

Prevádzkovateľ nemá povinnosť vymazať Vaše osobné údaje, ak je ich spracúvanie potrebné:

 1. na uplatnenie práva na slobodu prejavu alebo práva na informácie,
 2. na splnenie povinnosti podľa zákona alebo medzinárodnej zmluvy alebo na splnenie úlohy realizovanej vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci zverenej prevádzkovateľovi,
 3. z dôvodov verejného záujmu v oblasti verejného zdravia,
 4. na účel archivácie, na vedecký účel, na účel historického výskumu alebo na štatistický účel, ak je pravdepodobné, že vymazanie znemožní alebo závažným spôsobom sťaží dosiahnutie cieľov takého spracúvania, alebo
 5. na uplatnenie právneho nároku.

Právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov

Máte právo na to, aby prevádzkovateľ obmedzil spracúvanie Vašich osobných údajov, ak:

 1. namietate správnosť Vašich osobných údajov; počas obdobia umožňujúceho prevádzkovateľovi overiť správnosť osobných údajov,
 2. spracúvanie Vašich osobných údajov je nezákonné a namiesto vymazania požiadate o obmedzenie ich použitia,
 3. prevádzkovateľ už nepotrebuje osobné údaje na účel spracúvania osobných údajov, ale potrebujete ich Vy na preukázanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov,
 4. namietate spracúvanie osobných údajov; prevádzkovateľ obmedzí spracúvanie Vašich osobných údajov až do overenia, či oprávnené dôvody na strane prevádzkovateľa prevažujú nad Vašimi oprávnenými dôvodmi.

Ak sa spracúvanie osobných údajov obmedzilo, okrem uchovávania môže osobné údaje prevádzkovateľ spracúvať len so súhlasom dotknutej osoby alebo na účel uplatnenia právneho nároku, na ochranu osôb alebo z dôvodov verejného záujmu.

Prevádzkovateľ je povinný Vás informovať pred tým, ako bude obmedzenie spracúvania osobných údajov zrušené.

Oznamovacia povinnosť v súvislosti s opravou, vymazaním alebo obmedzením spracúvania osobných údajov

Prevádzkovateľ je povinný oznámiť príjemcovi opravu Vašich osobných údajov, vymazanie osobných údajov alebo obmedzenie spracúvania osobných údajov, ak sa to neukáže ako nemožné alebo si to nevyžaduje neprimerané úsilie.

Právo na prenosnosť osobných údajov

Máte právo získať v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte osobné údaje, ktoré sa Vás týkajú a ktoré ste poskytli prevádzkovateľovi a tiež máte právo preniesť tieto osobné údaje ďalšiemu prevádzkovateľovi, ak je to technicky možné a ak sa spracúvanie Vašich osobných údajov vykonáva:

 1. na základe Vášho súhlasu,
 2. alebo sú nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorej ste zmluvnou stranou, alebo na vykonanie opatrenia pred uzatvorením zmluvy na základe Vašej žiadosti,
 3. spracúvanie osobných údajov sa vykonáva automatizovanými prostriedkami.

Toto právo nesmie mať nepriaznivé dôsledky na práva iných osôb. Právo na prenosnosť sa nevzťahuje na spracúvanie osobných údajov nevyhnutné na splnenie úlohy realizovanej vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci zverenej prevádzkovateľovi.

Právo namietať automatizované individuálne rozhodovanie vrátane profilovania

Ako dotknutá osoba máte právo na to, aby sa na Vás nevzťahovalo rozhodnutie, ktoré je založené výlučne na automatizovanom spracúvaní osobných údajov vrátane profilovania a ktoré má právne účinky, ktoré sa Vás týkajú alebo Vás obdobne významne ovplyvňujú (zákon a nariadenie GDPR taxatívne stanovujú, v ktorých prípadoch uvedené nie je možné).

Právo podať návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov

Ako dotknutá osoba máte pri podozrení, že sa Vaše osobné údaje  neoprávnene spracúvajú, právo podať návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov na Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, so sídlom Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27, Slovenská republika alebo kontaktovať úrad prostredníctvom jeho webového sídla http://www.dataprotection.gov.sk.

Úrad na ochranu osobných údajov

Ak máte pocit, že s vašimi osobnými údajmi nezaobchádzame v súlade so zákonom, môžete sa obrátiť na Úrad pre ochranu osobných údajov so sťažnosťou. Budeme však veľmi radi, ak sa v takomto prípade obrátite najprv na nás, ochotne prípadné nedostatky odstránime.

Toto vyhlásenie môžeme z času na čas aktualizovať aj bez upozornenia. Preto vám odporúčame, aby ste sa pravidelne oboznamovali s jeho znením.

Posledná aktualizácia: 30.1.2020

S úctou redakcia novinyknm.sk

https://bestvpncanada.ca/