Je Kysucké Nové Mesto bezpečné mesto pre deti a mládež?

Z vyše 2000 odpovedí, ktoré sme dostali z celomestkého mapovania potrieb detí a mládeže vyplýva, že Kysucké Nové Mesto JE bezpečné mesto pre život. Odpovedali deti a mladí ľudia vo veku od 10 do 30 rokov.

Zaujímavé bolo porovnať ako vnímajú bezpečnosť v meste žiaci základých škôl a ako študenti, či už pracujúci mladí ľudia. 

Základná škola:

Stredná škola:

Vysoká škola + pracujúci:A čo si myslia respondenti o pôsobení mestskej polície v meste:

Základná škola:
Stredná škola:


Vysoká škola + pracujúci:
Tu si môžme všimnúť, že všetky tri cieľové skupiny sa vyjadrili skôr negatívne hľadom stretávaní mestkej polícia v meste.

Medzi najpopulárnejšie odporúčania mestu, pre zvyšenie bezpečnosti sa zaradili:

  1. Kamery
  2. Lepšie fungujúca mestská polícia
  3. Osvetlenie
  4. Protidrogové opatrenia

Autor: YCčko

https://bestvpncanada.ca/