Kontakt

Kontakty:

Dotazy, články, pripomienky, recenzie a iné súčasti týkajúce sa redakčného obsahu zasielajte sem:

redakcia@novinyknm.sk

V prípade nutnosti môžete kontaktovať aj:

Janouš Miroslav

janous@novinyknm.sk

Hercová Petronela 

hercova@novinyknm.sk

https://bestvpncanada.ca/