Mandolínový súbor k 25 rokom činnosti nahral vianočný album

V obci Nesluša pôsobí od roku 1995 detský mandolínový súbor Žiarinka. Podobný súbor bol v obci už v 60-tych rokoch minulého storočia. Pred 60 rokmi sa do Nesluše prisťahoval pán Gejza Klanduch a založil v Nesluši a aj v Kysuckom Novom Meste dva mandolínové súbory. Po pár rokoch vtedy súbor zanikol. V roku 1995 obec založila súbor s pomocou vedúcich Gejzu Klanducha a Augusty Plošticovej. A súbor funguje doteraz. Za 25 rokov sa v súbore prestriedalo asi 220 detí.

Žiarinka je také netradičné hudobné teleso. Vieme, že na Slovensku existujú aj ďalšie tri mandolínové súbory, sú na východnom Slovensku, hrávajú v nich väčšinou seniori. V Poľsku je aj podobný detský mandolínový súbor. V Studénke pri Ostrave pôsobí pôsobí tamburašský orchester, v ktorom sú nástroje pochádzajúce z Balkánu. S niektorými súbormi sme sa už stretli na spoločnom koncerte.

Repertoár súboru je rôznorodý, deti hrajú ľudové, populárne piesne, skladby zo známych filmov aj vážnu hudbu. Okrem mandolín sú v súbore aj gitary, bicie nástroje, klávesy a basová gitara. Súbor vystupuje na kultúrnych akciách v obci Nesluša, aj v okolí. V minulosti vystupoval aj Nemecku, Srbsku a Chorvátsku.

Náš súbor má v súčasnosti menej členov ako v jeho začiatkoch. Deti majú viac iných záujmov a možností. Ale záujem o hru v súbore stále je. Deti rady nacvičujú nové skladby a na nácviky a koncerty chodievajú deti rady aj preto, že sa tu stretnú s kamarátmi. Ak sa nám podarí, aby bolo v súbore stále veľa detí, budeme hrávať aj naďalej.

Zaujímavý cieľ súboru, ktorý sme mali už dlhšie, bolo nahrať vianočný album. Album sme nahrávali počas leta tohto roka. Album sme nahrávali sami svojpomocne v kultúrnom dome v Nesluši. Následne sme dali CD nosiče upraviť a vyrobiť. Doprovod, bicie a basová gitara nie sú nahrané tak kvalitne ako v nahrávacom štúdiu. Ale mali sme viac voľnosti a času nahrať mandolíny, čo je ústredný nástroj súboru. Neskôr sme nahrávali spev. Spolu sme album nahrávali viac ako dva týždne. Na albume je spolu 19 skladieb, z toho 15 vianočných. Dúfame, že deti zo súboru, ale aj ostatní si album radi vypočujú nielen tieto ale aj mnohé ďalšie Vianoce.

Peter Piják

https://bestvpncanada.ca/