Mesto KNM má v pláne zriadiť ďalšie testovacie miesto na Covid-19 (v poradí tretie)

Na konci decembra 2020 sme vás informovali, že mesto pracuje na zriadení ďalšieho testovacieho miesta na ochorenie COVID-19. Odberné miesto v budove KLUB 75 malo začať fungovať od polovice januára. Podľa informácií primátora Mariána Mihaldu sa momentálne stále čaká na súhlas od ministerstva zdravotníctva resp. VÚC.

„Zhruba pred dvoma týždňami som vás informoval o zámere mesta zriadiť pre občanov ďalšie testovacie miesto na Covid 19 v klube 75. Pre otvorenie takéhoto testovacieho miesta je nevyhnutné splniť dve podmienky. Prevádzkovateľ testovacieho miesta musí byť činný v oblasti zdravotníctva a zároveň musí získať kladné stanovisko na zriadenie tejto prevádzky od ministerstva zdravotníctva resp. VUC.Včera som opätovne zisťoval aký je stav a mám informáciu, že zriadeniu prevádzky testovania už bráni iba druhá podmienka a tá by mala byť, podľa posledných informácií z VUC, splnená do pár dní,“ informuje na svojom FB účte primátor Marián Mihalda.

Okrem testovacieho miesta v budove KLUB 75, chce mesto zriadiť ďalšie (v poradí tretie) testovacie miesto na ochorenie COVID-19, a to na štadióne.

„Naviac, aj z dôvodu bezpečnosti, prístupnosti pre občanov a skrátenia čakacej doby máme v pláne zriadiť testovacie miesto aj na štadióne,“ informuje primátor KNM na svojom FB účte.

Zdroj: FB Marián Mihalda

Foto: Pixabay

https://bestvpncanada.ca/