Od roku 2021 budú musieť obce a mestá zabezpečiť aj zber triedeného kuchynského biologického odpadu – pripravuje sa aj mesto KNM

Hoci je zákon o triedení biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu v platnosti už dlhšie, mestá a obce sa tejto povinnosti vyhli v rámci ekonomickej výnimky. Od januára 2021, ale už nebude možné vyhovárať sa na neúnosné náklady spojené s triedením tohto druhu odpadu.

Výnimky budú platiť aj naďalej, ale len v troch prípadoch:

  • ak mestá a obce spracovávajú odpad v zariadeniach na energetické využitie odpadu,
  • ak sa celý objem biologického kuchynského odpadu v obci alebo meste kompostuje,
  • ak sa jedná o územia, kde nie je možné zabezpečiť triedený zber odpadu (napr. historické časti alebo riedko osídlené oblasti).

Viaceré mestá a obce už uviedli, že s plnením tohto nariadenia budú mať veľké problémy.

Cieľom zákona je znížiť ohrozenia, ktoré vznikajú vývozom takého odpadu na skládky komunálneho odpadu. Hnijúci kuchynský odpad na skládke produkuje skládkový plyn (LFG), ktorý je zložený z metánu, oxidov dusíka a zo sírovodíka. Ohrozené sú podzemné vody aj zdravie ľudí, pretože hnijúci odpad je zdrojom rôznych škodlivých baktérií.

Spýtali sme sa ako je na tom s prípravami na plnenie tohto nariadenia mesto Kysucké Nové Mesto

„Mesto už rokovalo so spoločnosťou T+T a.s., ktorá zabezpečuje odvoz odpadu v meste Kysucké Nové Mesto.

V roku 2019 spustilo mesto KNM do prevádzky kompostáreň nachádzajúcu sa v katastri obce Dolný Hričov.

Čo sa týka odvozu a spracovania biologického odpadu, môžeme ho rozdeliť na dve časti.

1.časť rodinné domy – túto časť má mesto viac-menej vyriešenú, pretože už zabezpečuje odvoz aj spracovanie biologického odpadu z rodinných domov.

2.časť – bytové domy – túto časť mesto nemá vyriešenú. Je to komplikovaná situácia, ktorú nejde zrealizovať tak jednoducho.

Celý problém skomplikovala aj situácia s pandémiou Covid-19. Prostredníctvom ZMOSU, chcú mestá a obce docieliť, aby sa plnenie tohto nariadenia oddialilo. Samosprávy potrebujú viac času, aby zabezpečili zber a spracovanie biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu z obytných domov. Nie je to také jednoduché. Najmä v letných mesiacoch bude nutné zabezpečiť zber biologického kuchynského odpadu v častých intervaloch, pretože tento odpad podlieha rozkladu,“ uviedol primátor mesta Kysucké Nové Mesto.

Naozaj to nie je také jednoduché!

Pri zbere biologického kuchynského odpadu sú dôležité viaceré aspekty. Napríklad:

  • zberné nádoby by sa mali pravidelne čistiť, aby nepáchli a neboli lákadlom pre hlodavce a iné zvieratá,
  • kuchynský odpad by sa nemal miešať so zeleným odpadom (lístie, konáre, tráva…),
  • frekvencia zberu kuchynského odpadu musí odzrkadľovať reálnu produkciu.

Zabezpečenie zberu biologického kuchynského odpadu je pre rodinné domy a bytové domy rozdielne. Pre rodinné domy je podľa Lucie Špric najefektívnejší vedierkový zber, teda do plastových vedierok alebo vreciek. Pre rodinné domy sú efektívne hnedé nádoby v rôznych objemoch, záleží podľa veľkosti obytných domov, respektíve blokov.

Zdá sa, že obce a mestá nedocielia oddialenie tohto nariadenia

Termín zberu kuchynského biologicky rozložiteľného odpadu ministerstvo životného prostredia nezmení. Vyplýva to z dnešného rokovania štátnych tajomníkov ministerstva životného prostredia Juraja Smatanu a Michala Kiču so zástupcami Združenia miest a obcí Slovenska. Zabezpečiť občanom miest a obcí zber kuchynského odpadu je pre ministerstvo životného prostredia jedným z dôležitých krokov, ako znížiť skládkovanie.

Štátny tajomník ministerstva Juraj Smatana po skončení rokovania povedal: „Ministerstvo životného prostredia nechce byť tým odkladačom termínov, ktorý slúži ako zdroj výhovoriek pred Európskou komisiou, prečo Slovensko neplní svoje povinnosti. Chceme byť ministerstvom, ktoré pomáha samosprávam, aby požiadavky splnili. Nie kvôli Bruselu, ale kvôli občanom.“

Ministerstvo životného prostredia pripravuje finančný mechanizmus, ktorý mestám a obciam pomôže plniť si povinnosti triediť kuchynský bioodpad. Štátny tajomník Michal Kiča zdôraznil, že envirorezort chce prebudovať celý systém odpadového hospodárstva na Slovensku, na čo plánuje využiť aj peniaze z eurofondov,“ informuje na svojom webe Ministerstvo životného prostredia SR.

Text: Petronela Hercová

Foto: freepik

https://bestvpncanada.ca/