Projektová dokumentácia na projekt Komplex plaváreň – mesto už podpísalo zmluvu na jej vyhotovenie

Plaváreň, plaváreň, plaváreň… obohraná pesnička, ktorá sa v našom meste rieši už véééľmi dlho. Ale, možno predsa len svitá nádej na vybudovanie športovo-rekreačno-kultúrneho areálu, ktorého podstatou by boli vonkajšie bazény.

V týchto dňoch sa totiž už určite pracuje na zhotovení projektovej dokumentácie potrebnej k územnému a stavebnému konaniu.

Na konci roka 2020 mesto podpísalo zmluvu so spoločnosťou Spoločnosť AD-PROJEKT, s.r.o. z Čadce. Na zhotovenie projektovej dokumentácie pre účely územného a stavebného konania má spoločnosť 120 dní, teda približne 4 mesiace. Celková cena za projektovú dokumentáciu je 49 500 Eur.

Na zastupiteľstve, ktoré sa konalo začiatkom októbra 2020 poslanci MsZ schválili použitie financií vo výške 50-tisíc Eur na vypracovanie projektovej dokumentácie k investičnému zámeru výstavby pod názvom „Komplex plaváreň“.

Na tomto zastupiteľstve sa poslanci mohli oboznámiť s architektonickou štúdiou „Komplex plaváreň“, ktorú im odprezentovala Ing. Dagmar Kapustová, ktorá je spoluautorkou štúdie. Za vypracovanie štúdie mesto zaplatilo 4-tisíc Eur.

Ako už mnohí viete, „Komplex plaváreň“, predstavuje miesto, kde by bol amfiteáter, vonkajšie bazény, šatne, občerstvenie, plážové ihrisko, parkovacie miesta pre autá a bicykle… Komplex je tiež priateľský k hendikepovaným ľuďom, mamičkám s kočíkmi či starším ľuďom – je bezbariérový. Na zastupiteľstve poslanci požadovali, aby jeden z bazénov bol nadstrešený a vyhrievaný, najlepšie celoročne. Foto a info nájdete aj v článku na webe MOJE KYSUCE.

V podstate by to bolo miesto, ktoré by malo všestranné využitie a plnilo by funkciu kultúrno-športového areálu, kde by sa obyvatelia mesta mohli zúčastňovať rôznych podujatí či aktívne a kultúrne tráviť voľný čas.

Názory na realizáciu projektu sú medzi poslancami a obyvateľmi rôzne. Niektorí projekt vítajú, iní v ňom nevidia zmysel napríklad aj pre nestabilné počasie, čo znamená málo slnečných a teplých dní.

Podľa odhadov poslanca MsZ pána Varoša, ktorý si urobil vlastné prepočty, budú náklady na výstavbu diela viac ako 2-milióny Eur. Výstavba sa bude s veľkou pravdepodobnosťou riešiť cez úver.

Poslanec Martin Priečko považuje projekt v súčasnej situácii za luxus a nepáči sa mu jeho nejasné financovanie. Poslanec Matej Fabšík na zastupiteľstve upozornil na množstvo ďalších rozpracovaných projektov, ktoré mesto má, ich suma sa pohybuje okolo 10-miliónov Eur. Okrem toho je nejasný vývoj podielových daní a nie je vyriešený ani súdny spor, v ktorom mestu hrozí zaplatenie vysokého odškodného (predaj pozemku pri parku).

Viacerí poslanci, ale vyzdvihujú, že prínos bude vyšší ako náklady na výstavbu či dokonca náklady na prevádzku, ktoré sa nateraz javia ako stratové.

Podľa primátora by kúpalisko bolo zvládnuteľnou investíciou, dokonca by predstavovalo možnosť pre sezónne zamestnanie či študentské brigády.

Text a foto: Petronela Hercová (zdroj info: zápisnica a videozáznam MsZ, digitálne mesto.sk)

https://bestvpncanada.ca/