Samosprávy odmietajú suplovať štát a ešte mu za to aj platiť

Blíži sa víkend a my opäť riešime problémy s testovaním. Príprava a dezinfekcie miestností, personál a ochranné pomôcky, náklady na energie a upratovačky, certifikáty, ale aj odpad, s likvidáciou ktorého je už dnes veľký problém.

K tomu všetkému je však ešte potrebné mať garanta zdravotnej starostlivosti. Dnes vieme, že sa z toho stal biznis. Ak nechceme platiť súkromnej spoločnosti 5 eur a viac za 1 otestovaného, môžeme osloviť aj VÚC. Tá namiesto pomocnej ruky, od nás však pýta ďalšie peniaze (v závislosti od počtu obyvateľov).

Od vypuknutia pandémie boli samosprávy oporou pre občanov, boli im vždy po blízku, pomáhali s nákupmi potravín i liekov, dodávali ochranné rúška, dezinfikovali verejné priestranstvá, aby znížili možný výskyt vírusu. Sklonili sme hlavy a zrealizovali aj celoplošné testovania, ktoré nám mali uľahčiť život. Všetko sme robili pre našich občanov.

Zdravý rozum sa však už zastavil. Máme vykonávať úlohy štátu a ešte mu za to aj zaplatiť? Štát nám neustále kráti podielové dane a ako odmenu za všetko nám ponúkne pôžičku? Mimochodom z našich daní?

Ďakujeme, ale takto si spoluprácu nepredstavujeme, nie sme zamestnancami ad hoc.

Žiadame vládu, aby si testovanie zobrala na svoje ramená pod gesciu ministerstva zdravotníctva, svojej práce a povinností máme dosť. Potrebujeme riešiť aj iné veci, ako len Covid-19.

Na záver chceme veľmi pekne poďakovať pánovi starostovi zo Snežnice, ktorý nás BEZPLATNE zastrešil pri skríningovom testovaní.

PS: skríningové testovanie nám ešte zaplatené nebolo.

Zdroj textu a foto: Starostka obce Povina – Alena Dudeková

https://bestvpncanada.ca/