Svetový upratovací deň v našom meste

Madí dobrovoľníci upratovali nábrežie rieky Kysuca. Piatkové popoludnie 14.9. ôsmi mladí namiesto sedenia doma venovali našej prírode.

Začali o 14:00 pri škole Clementisova a usilovne pracovali až štyri hodiny. Upratovanie to bolo veru náročné. Toľko fľaší, plastov a ostatných odpadkov asi nikde v meste už nenájdete. Dobrovoľníkov to však neodradilo, dostali sa až ku plavárni. Nazbierali neuveriteľných 400 kilogramov odpadu.

Vďaka týmto dobrovoľníkom, Nadácií Kia Motors Slovakia a organizácií SYTEV je breh Kysuce teraz o 35 vriec smetí ľahší. V tento deň sa konali ešte dve upratovacie akcie. Päť Kysučanov upratovalo starý židovský cintorín. O túto pamiatku sa nemal kto postarať, tak to zobrali do vlastných rúk a pomohli zachrániť kultúrne dedičstvo nášho mesta.

Taktiež zamestnanci CVČ upratali svoje okolie a vďaka tomu môžu deti chodiť do školy po čistejších cestách. Avšak aj po všetkých týcho akciách ani jedno miesto nie je úplne upratané. Stále je čo upratovať. A preto, milí Kysučania, vás vyzývame, aby ste sa k nám pridali aj na ďalších upratovacích akciách. Veď čo lepšie môžeme pre našu ohrozenú prírodu urobiť.

Autor: Matúš Máca
Foto: YCčko

https://bestvpncanada.ca/