SYTEV a Mestský mládežnícky parlament pripravujú dotazník

V našom meste sa veľmi málo ľudí zaujíma o deti a mladých ľudí, i keď tvoria podstatnú časť mesta a sú jeho budúcnosť.

Práve kvôli tomuto sa rozhodla nezisková organizácia SYTEV v spolupráci s MMP a mestskou mládežnickou klubovňou vytvoriť dotazník, ktorý by zmapoval potreby detí a mladých ľudí v meste.

Dotazník je v štádiu prípravy a konzultácií s odborníkmi, vďaka ktorým prinesie zmysluplné výsledky. Čoskoro uvidíte po všetkých školách v meste, mládežníckych kluboch vidieť zväzok papierov a na facebooku odkaz na vyplnenie. Výsledky budú odprezentované na mestkom zastupiteľstve a výsledky budú opäť zdieľané.

A zmysel tohto? Mesto bude vedieť ako ho vnímajú mladí ľudia a deti, čo sa im páči a čo nie, ako spraviť mesto atraktívnejšie a v neposlednom rade budú mať pocit, že aj o nich sa niekto zaujíma.

Autor: Patrik Hyll

https://bestvpncanada.ca/