Terapeutická záhrada pre seniorov

Centrum sociálnych služieb Kamence sa zapojilo do programu „Vy rozhodujete, my pomáhame„ Nadácie Tesco, kde v hlasovaní zákazníkov vyhralo 1. miesto a získalo tak finančnú podporu 1 300 Eur.

Terapeutický chodník

Naším cieľom bolo pre seniorov vytvoriť terapeutickú záhradu. Terapeutická záhrada je špeciálne udržiavaná zeleň a záhradné zariadenie, ktoré pomáha ľuďom zotrvávať v kontakte s prírodou. Zvláštny význam má pre seniorov s ochorením demencie Alzheimerového typu, kde pobyt v terapeutickej záhrade redukuje pocit smútku, osamelosti, zmätenosti a navodzuje pocity radosti a pokoja, bez ohľadu na kognitívne schopnosti jednotlivca. Vytvorenie terapeutickej záhrady patrí k nefarmakologickým intervenciám v rámci starostlivosti o osoby s ochorením demencie. Nám sa  podarilo s finančnou podporou Nadácie Tesco vytvoriť terapeutický chodník pre seniorov a vyvýšené záhony. Pri terapeutickom chodníku ide o chodenie naboso v teréne s rôznorodým povrchom, ktorý kladie nároky na rovnováhu, ovplyvňuje reflexné zóny chodidiel, človeka psychicky otužuje, ale zároveň povzbudzuje a motivuje. Pôsobenie na jednotlivé reflexné body na chodidlách priaznivo ovplyvňuje funkcie vnútorných orgánov, činnosť nervového systému a harmonizuje telesné a psychické procesy. Chodník je zložený z kamienkov rôznej veľkosti a tvarov, z drevenej guľatiny, šišiek, trávnatého koberca a iného…

Vyvýšené záhony

Vyvýšené záhony sú stolné záhony, ktoré umožňujú venovať sa pestovaniu rastlín aj v sede alebo priamo z invalidného  vozíka. Vzťah k rastlinám môže posilniť ich zraniteľné sebavedomie, vrátiť ich životu zmysel a hodnotu. Môžu sa cítiť dôležití a potrební, lebo majú za niečo zodpovednosť a môžu sa o niečo starať.  Ďakujeme všetkým, ktorí nám dali hlas a my sme tak vyhrali 1. miesto a od Nadácie Tesco finančnú podporu 1300,-Eur.

 

Mgr. Katarína Krasňanová

vedúca sociálneho úseku CSS Kamence

https://bestvpncanada.ca/