Výsledky prieskumu sú známe z prvej školy v meste.

V posledných mesiacoch sa v meste vykonávalo celomestské monitorovanie potrieb detí a mládeže. Výsledky prieskumu sú známe už z prvej školy. Momentálne pracujeme na analýze výsledkov. Po tejto analýze budú v mládežníckej klubovni spolu s Mládežníckym parlamentom zorganizované okrúhle stoly a neskôr focusove skupiny.

Do monitorovania potrieb detí a mládeže sa zapojili celkovo všetky školy v meste. Momentálne rozbiehame spoluprácu so špeciálnymi školami v meste, aby aj títo žiaci a študenti mali možnosť vyjadriť svoj názor.

Po zozbierani všetkých výsledkov, budeme pokračovať focusovými skupinami a diskusiami s dôležitými dospelými. Už teraz je vidieť prvé výsledky, ktoré budeme s radosťou prezentovať dôležitým dospelým.
Výsledok projektu bude publikácia- Tvorba mládežníckej politiky v meste, ktorá pomôže zlepšiť samospráve mesta prácu s mládežou a upozorní na problémy detí a mládeže v meste. 

Všetkých ktorí majú záujem, pozývame k “okrúhlym stolom”, kde budeme rozoberať výsledky prieskumu. Prvé takéto stretnutie sa uskutoční 20.12.2018 o 16:00 v Mládežníckej klubovni YC-čko. 

Dotazník je súčasťou projektu “Povedz nám to” ktorý podporila Nadácia pre deti Slovenska z verejnej zbierky Hodina deťom a súčasťou aktivity “Zistime, čo Kysucká mestská mládež potrebuje” aktivitu podporilo Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR “Programy pre mládež 2014 – 2020”, ktorú administruje IUVENTA- Slovenský inštitút mládeže.

YCčko

https://bestvpncanada.ca/