Výstavba obchodného reťazca Kaufland – pole na Kamencoch

O výstavbe obchodného reťazca Kaufland či Tesco sa v meste povráva už dlhšiu dobu. Najskôr sa hovorilo, že by reťazec mal vyrásť na pozemkoch v blízkosti spoločnosti Schaeffler, neskôr sa hovorilo, že Kaufland bude v oplotenom areáli pri autobusovej stanici, kde je rozostavaná väčšia budova. Najnovšie sa hovorí, že Kaufland by mohol vyrásť v lokalite Kamence „na poli“ smerom na Povinu.

Kaufland alebo iný obchodný reťazec: áno alebo nie?

Bez ohľadu na tom, či je informácia o výstavbe obchodného reťazca pravidvá, téma rozdeľuje obyvateľov mesta. Jedna časť by reťazec uvítala, druhá nie a tretej je to úplne jedno.

Podľa informácii, ktoré nám poskytlo vedenia mesta, súkromný investor naozaj prejavil záujem o výstavbu obchodného reťazca Kaufland na územmí mesta. Zámer je momentálne v štádiu rokovania, pretože jeho realizácia má mnoho technických, ale aj hodnotových úskalí.

Výstavba obchodného reťazca je proti filozofii združenia podnikateľov dolných Kysúc, ktoré svoje stanovisko prezentovalo aj vedeniu mesta Kysucké Nové Mesto. V skratke: výstavba Kauflandu v meste môže spôsobiť drobným podnikateľom veľké existenčné problémy, dokonca ich likvidáciu.

O stanovisko sme požiadali aj Združenie podnikateľov Kysúc.

„Združenie podnikateľov dolných Kysúc má vo svojom programe aj ochranu záujmov členov, podnikateľov a živnostníkov. Hlavnou náplňou je skvalitňovanie podnikateľského prostredia a konkurencieschopnosť regiónu. Tu je najznámejšia aktivita okolo urýchlenia výstavby diaľnice D3 a hľadanie riešení na zachovanie mobility v regióne počas výstavby.
Druhá naša aktivita je problematika rodinných firiem, teraz hlavne s aspektom na prechod nástupníctva na novú generáciu. Úlohou je zachovať prínos HDP a zamestnanosť. Zachovať prínos pre región aj v kultúrnej, spoločenskej a prínosnej oblasti,“ vysvetľuje predseda Združenia podnikateľov dolných Kysúc, pán Ľubomír Janoška.

Podľa podnikateľov nejde v tomto prípade len o podnikanie, ale aj o urbanistický význam, ktorý drobný podnikatelia v meste formujú.

Zaujali sme stanovisko k zvyšovaniu daní z nehnuteľnosti a tiež k rozširovaniu a výstavbe nových obchodných centier. Máme za to, že je veľmi dôležité zachovať regionálne podnikanie v obchode, službách a tým dosiahnúť rôznorodosť ponuky a filozofie. My sme nositelia myšlienky slobodného podnikania a trhu, ale dnes v procese globalizácie nám končia prevádzky v centrách miest. A to je zlé. Vnímame stratu identity uličiek, centier miest a tým sa premieňajú mestá len „na budovy. Naše stanovisko na mesto je v tomto duchu. Oživme obchodnými prevádzkami mesto, dotiahneme  ľudí do mesta a prinesie to násobný efekt,“ dopľňa predseda Združenia podnikateľov dolných Kysúc.

Trend presúvania aktívneho života mimo mesta nie je podľa podnikateľov práve šťastným riešením.

„Vieme, že svetový trend je „všetko mimo mesta“, ale mestá zistili, že stratili identitu. Niektoré mestá sa to už snažia zmeniť. Môžeme patriť k ním. Ale chce to aktivitu regionálnych podnikateľov a novej generácie ľudí, ktorí chcú niečo dokázať,“ pre novinyknm.sk vysvetlil predseda Združenia podnikateľov dolných Kysúc.

Výstavba Kauflandu na Kamencoch má, ale aj ďalšie úskalia. Podľa našich informácií, by výstavba Kauflandu na pozemku investora zasahovala do ochranného pásma vysokého napätia, ktoré vedie cez pole na Kamencoch. Okrem toho by zrejme zasahovala aj do ochranného pásma diaľnice a vážskej vodnej cesty (ktorá hoci je vysoko nereálna, stále je oficiálne zakreslená). Ak by sa Kaufland mal postaviť na poli, ktoré je bližšie k obci Povina, tak takáto výstavba nie je ani v súlade s platným územným plánom. V územnom pláne je na plánovanú občiansku vybavenosť určená časť poľa, ktoré je bližšie k železničnej stanici.

Na realizovanie zámeru výstavby Kauflandu na poli, ktoré je bližšie k obci Povina, by bolo podľa našich zistených infomácií potrebné zmeniť respektíve doplniť súčasný územný plán Kysuckého Nového Mesta.

Ale späť k otázke. Kaufland alebo iný obchodný reťazec v meste: áno či nie?

Skúste do komentárov na FB napísať, aký je váš názor na túto tému.

Text a foto: Petronela Hercová

https://bestvpncanada.ca/